Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak távoktatás tagozat

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management)
Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven); Pénzügy; Vállalkozásfejlesztés
A képzés célja:
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A távoktatás tagozat képzési jellemzői

A hallgatóink blokkrendszerben folytatják tanulmányaikat, a tanulási blokkokban lévő kurzusokat automatikusan, az oktató személyes közreműködése nélkül, autonóm módón tudják teljesíteni. Ennek alapvető tanulási módszertana, hogy egy-egy kurzus átlagosan 10-12 leckékből tevődik össze. Minden lecke végén egy-egy beadandó feladatot kell teljesíteni vagy műhelymunkát megoldani. Egy kurzus akkor teljesül, ha a hallgató minden beadandót elkészített, és azokat az oktató elfogadta.

A leckék elemei lehetnek:

 • egy tanári videó (általában 10-15 perc)
 • egy elektronikus dokumentum, szöveges tananyag (általában 4-5000 karakter)
 • egy prezentáció hangalámondással
 • egy feldolgozott folyamatábra, definíció vagy tétel/bizonyítás
 • egy esettanulmány

A leckéhez tartozó számonkérés lehet:

 • teszt jellegű zárt kérdéssor
 • megoldandó számítási feladat
 • esszé jellegű beadandó dolgozat
 • műhelymunka, esettanulmány megoldás

Egy lecke tanulási/feldolgozási időigénye átlagosan 40-45 perc.

Az adott leckéhez tartozó feladat nem megfelelő megoldása esetén a hallgató nem tud továbbhaladni a kurzuson belül, illetve azt nem tudja lezárni. Amennyiben egy hallgató egy-egy leckét többszöri próbálkozásra sem tud lezárni, akkor biztosítjuk az oktatói vagy tutori segítséget.

Az adott tanulási blokk egy ún. záró kurzussal lehet sikeresen teljesíteni.

Egy tanulási blokk felépítése
Egy tanulási blokk felépítése

A képzés blokkok szerinti felépítése

A képzés blokkok szerinti felépítése

Képzési idő

A képzés 7 féléves, amely alatt teljesíteni kell a 12 hetes, 200 órás kötelező szakmai gyakorlatot.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 210 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 180 és további 30 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

A diploma kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga teljesítése
 • • Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok megtalálhatók a www.nyak.hu címen.

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés félévre számított összege, az első tanévben (önköltséges): 190.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Bővebb információ

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban további információra, akár személyes tájékoztatásra van szüksége, kollégáink örömmel állnak rendelkezésére.

Felvételi és tanulmányi ügyek:

Maczkó Gabriella
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Képzés módszertana:

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor

Dékáni Hivatal
Oktatásszervező Iroda

OH határozatszám: 9.474-9/2005.
MAB határozatszám: 2016/1/VII/2/31.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Újra Diákmenedzsment bajnokság Szegeden.

Események

Rendezvénynaptár *