Munkatársaink

Ambrus Bettina
intézeti adminisztrátor

Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

Dr. habil. Bajmócy Zoltán
egyetemi docens

Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Prof. Dr. Barakonyi Károly
címzetes egyetemi tanár

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Bödő Kinga
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Dr. Boros Judit
tanulmányi irodavezető

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Császár Ilona
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Prof. Dr. Dinya László
egyetemi tanár

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor

Dékáni Hivatal
Oktatásszervező Iroda

Ferenczi Ildikó
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Dr. Garamhegyi Ábel
egyetemi docens

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Gébert Judit
adjunktus

Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Hertelendy Lilla
oktatási koordinátor

Dékáni Hivatal
Oktatásszervező Iroda

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet
habilitált egyetemi tanár

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Imreh Szabolcs
egyetemi docens

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Prof. Dr. Katona Tamás
egyetemi tanár

Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Dr. Kazár Klára
adjunktus

Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Klapcsik Péter
rendszergazda

Dékáni Hivatal

Dr. Kocsis Lilla
hivatalvezető

Dékáni Hivatal

Dr. Kovács Péter
egyetemi docens

Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Kuruczleki Éva
tudományos segédmunkatárs

Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Maczkó Gabriella
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Dr. Majó-Petri Zoltán
egyetemi docens

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. habil. Málovics Éva
egyetemi docens

Üzleti Tudományok Intézete
Gazdaságpszichológiai Szakcsoport

Dr. habil. Málovics György
egyetemi docens

Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Mogyorósi Bálint Edit
intézeti titkárnő

Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Molnárné Rómer Melinda
intézeti titkárnő

Üzleti Tudományok Intézete

Nagy Ambrus
nemzetközi kapcsolatok koordinátor

Dékáni Hivatal

Pásztor Mihályné
NEPTUN referens

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Dr. Pusztai-Varga Ildikó
nemzetközi kapcsolatok menedzser

Dékáni Hivatal

Prof. Dr. Rekettye Gábor
címzetes egyetemi tanár

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

  • +3662/544-146

Dr. Révész Balázs
egyetemi docens

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Sallai Miklós
egyetemi docens

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Szilágyiné Séra Zsuzsanna
hallgatói mentor

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Tarjányi Margit Anita
tudományos segédmunkatárs

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Vilmányi Márton
egyetemi docens

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Zákány Mónika
projektvezető

Dékáni Hivatal

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Urbánné Mező Júlia Veronika PhD védés

2017.09.20-án az MTA Szegedi Területi Bizottság székházában 11 órai kezdettel Urbánné Mező Júlia Veronika védte meg PhD értekezését. A dolgozat témája „Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban”, témavezetője Dr. Udvari Beáta.