Dr. Kovács György - Önéletrajz

Név: Dr. Kovács György Phd születési év: 1970
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • Okleveles közgazda, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem; 1994
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • PhD (közgazdaságtudomány) 2010: Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
 • Egyetemes gazdaság- és társadalomtörténet
 • Pénz- és pénzügyi elmélettörténet
 • Pénzügypolitika
 • Pénz- és banktörténet
 • Bankszámvitel
 • Vállalati pénzügyek

Oktatásban töltött idő: 20 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
1994 – 1997
főiskolai tanársegéd ( Kőrösi Csomag Sándor Főiskola Közgazdasági Intézet)
1997 – 1998
főiskolai adjunktus ( Kőrösi Csomag Sándor Főiskola Közgazdasági Intézet)
1998 – 2002
egyetemi tanársegéd (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügytani Tanszék/Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
2002 – 2010
egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügytani Tanszék/Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
2002 – 2002
kutatásban való részvétel (1) Globalizáció és nemzeti örökség (NKFP 5/134/2002) - Pénzügypolitika és költségvetési politika a magyar gyakorlatban, a pénzügypolitika korlátai, - Magyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági irodalom kezdeteitől a második világháborúig). 2) Globalizácikó és pénzügypolitika (OTKA -T38432))
2003 – 2010
szenátusi tag (SZTE Egyetemi Tanács/Szenátus)
2004 – 2006
intézetvezető-helyettes (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
2007 –
szakcsoportvezető (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
2010 –
egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Kovács György: Financial stability and the banking system, or the imbalance of the intermediary system. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LIV.:(1.) pp. 50-68. (2009)
  • Kovács György: Apáczai Encyclopaediája és az erdélyi közgazdasági gondolkodás kezdetei. (In: Somai József (szerk.) Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából III. kötet.) Kolozsvár: Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 2011. pp. 13-29.
  • Kovács György: Protestantizmus és kapitalizmus: Magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok. Debreceni Református Hittudományi Egyetem EthelbertStauffer Teológiai Kutatóintézet, Szeged, 252 p.
  • Kovács György: A Dessewffyek a gazdaságelméletben és a gazdaságpolitikában Szeged: JATEPress, 2013. 164 p.. (ISBN:978-963-315-125-9)
  • Kovács György: Calvins Zinstheorie und ihre Rezeption in Ungarn. (The Bible and Economics edited by György Benyik) JATEPress, Szeged, pp. 199-212.
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Kovács György: Changes of revenues and expenditures of Békéscsaba. (Local development and publicadministration in transition, edited by Max Barlow, Imre Lengyel and Richard Welch) József Attila University, Szeged: JATEPress, 1998. pp. 205-221. (ISBN:963-482-331-9)
  • Kovács György: Dessewffy József és Dessewffy Emil arcél, Szemelvények a Taglalat, az Alföldi levelek és a Fizessünk, mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, magunkért c. művekből. In: Bekker Zsuzsa (szerk.) Gazdaságelméleti olvasmányok: Magyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági irodalom kezdeteitől a II. világháborúig). Budapest: Alula Kiadó, 2002. pp. 170-194., pp. 299-304.
  • Kovács György: A hitelkockázatok tőkekövetelménye szabályozásának múltja, jelene és fejlesztésének lehetőségei. In: Botos Katalin, Kosztopulosz Andreász (szerk.) Pénzügypolitika az ezredfordulón. 176 p. Szeged: JATEPress, 2003. pp. 141-155.
  • Kovács György: Apáczai és az erdélyi közgazdasági gondolkodás. In: Péntek János (szerk.) Magyarul megszólaló tudomány: Apáczai enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében. 263 p. Budapest: Lucidus, 2004. pp. 209-232.
  • Kovács György: Bank Financing of Industry and Role of the State: A Historical Approach. In: Katalin Botos, Harmut Fischer, Tibor Palánkai, Árpád Kovács, Klára Mészáros (szerk.) Public Economics and International Competitiveness. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2006.11 Budapest: Tarsoly Kiadó, pp. 74-99.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tagságok, tisztségek:

 • Magyar Tudományos Akadémia Pénzügytani Albizottság tagja , 2014
 • Magyar Közgazdasági Társaság Társadalomgazdasági Szakosztály titkára, 2002
 • Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium védnöke , 2003
 • Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének világi képviselője , 2009
 • Tiszántúli Református Egyházkerületi Tanács tagja, 2015
 • Csongrádi Református Egyházmegye világi főjegyzője , 2015
 • Szeged-Kálvin téri Református egyházközség presbitere, 2006
 • Szeged-Kálvin téri Református egyházközség gondnoka, 2012
 • Tiszatáj Alapítvány Kuratórium tagja , 2010
Nyelvismeret:
Nyelv Szint Típus
orosz felső (C1) komplex
német közép (B1) komplex

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Pénzügyi Békéltető Testület

A Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület pályázatot hirdet az alternatív vitarendezés tárgykörébe tartozó tudományos kutatási tevékenység támogatására egyetemi hallgatók és 35 éven aluli fiatal pályakezdők részére.

Friss hírek
2017. május 30.

Események

Rendezvénynaptár *