Dr. Kovács György - Önéletrajz

Név: Dr. Kovács György Phd születési év: 1970
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • Okleveles közgazda, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem; 1994
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • PhD (közgazdaságtudomány) 2010: Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
 • Egyetemes gazdaság- és társadalomtörténet
 • Pénz- és pénzügyi elmélettörténet
 • Pénzügypolitika
 • Pénz- és banktörténet
 • Bankszámvitel
 • Vállalati pénzügyek

Oktatásban töltött idő: 20 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
1994 – 1997
főiskolai tanársegéd ( Kőrösi Csomag Sándor Főiskola Közgazdasági Intézet)
1997 – 1998
főiskolai adjunktus ( Kőrösi Csomag Sándor Főiskola Közgazdasági Intézet)
1998 – 2002
egyetemi tanársegéd (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügytani Tanszék/Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
2002 – 2010
egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügytani Tanszék/Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
2002 – 2002
kutatásban való részvétel (1) Globalizáció és nemzeti örökség (NKFP 5/134/2002) - Pénzügypolitika és költségvetési politika a magyar gyakorlatban, a pénzügypolitika korlátai, - Magyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági irodalom kezdeteitől a második világháborúig). 2) Globalizácikó és pénzügypolitika (OTKA -T38432))
2003 – 2010
szenátusi tag (SZTE Egyetemi Tanács/Szenátus)
2004 – 2006
intézetvezető-helyettes (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
2007 –
szakcsoportvezető (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
2010 –
egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport)
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Kovács György: Financial stability and the banking system, or the imbalance of the intermediary system. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LIV.:(1.) pp. 50-68. (2009)
  • Kovács György: Apáczai Encyclopaediája és az erdélyi közgazdasági gondolkodás kezdetei. (In: Somai József (szerk.) Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából III. kötet.) Kolozsvár: Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 2011. pp. 13-29.
  • Kovács György: Protestantizmus és kapitalizmus: Magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok. Debreceni Református Hittudományi Egyetem EthelbertStauffer Teológiai Kutatóintézet, Szeged, 252 p.
  • Kovács György: A Dessewffyek a gazdaságelméletben és a gazdaságpolitikában Szeged: JATEPress, 2013. 164 p.. (ISBN:978-963-315-125-9)
  • Kovács György: Calvins Zinstheorie und ihre Rezeption in Ungarn. (The Bible and Economics edited by György Benyik) JATEPress, Szeged, pp. 199-212.
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Kovács György: Changes of revenues and expenditures of Békéscsaba. (Local development and publicadministration in transition, edited by Max Barlow, Imre Lengyel and Richard Welch) József Attila University, Szeged: JATEPress, 1998. pp. 205-221. (ISBN:963-482-331-9)
  • Kovács György: Dessewffy József és Dessewffy Emil arcél, Szemelvények a Taglalat, az Alföldi levelek és a Fizessünk, mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, magunkért c. művekből. In: Bekker Zsuzsa (szerk.) Gazdaságelméleti olvasmányok: Magyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági irodalom kezdeteitől a II. világháborúig). Budapest: Alula Kiadó, 2002. pp. 170-194., pp. 299-304.
  • Kovács György: A hitelkockázatok tőkekövetelménye szabályozásának múltja, jelene és fejlesztésének lehetőségei. In: Botos Katalin, Kosztopulosz Andreász (szerk.) Pénzügypolitika az ezredfordulón. 176 p. Szeged: JATEPress, 2003. pp. 141-155.
  • Kovács György: Apáczai és az erdélyi közgazdasági gondolkodás. In: Péntek János (szerk.) Magyarul megszólaló tudomány: Apáczai enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében. 263 p. Budapest: Lucidus, 2004. pp. 209-232.
  • Kovács György: Bank Financing of Industry and Role of the State: A Historical Approach. In: Katalin Botos, Harmut Fischer, Tibor Palánkai, Árpád Kovács, Klára Mészáros (szerk.) Public Economics and International Competitiveness. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2006.11 Budapest: Tarsoly Kiadó, pp. 74-99.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tagságok, tisztségek:

 • Magyar Tudományos Akadémia Pénzügytani Albizottság tagja , 2014
 • Magyar Közgazdasági Társaság Társadalomgazdasági Szakosztály titkára, 2002
 • Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium védnöke , 2003
 • Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének világi képviselője , 2009
 • Tiszántúli Református Egyházkerületi Tanács tagja, 2015
 • Csongrádi Református Egyházmegye világi főjegyzője , 2015
 • Szeged-Kálvin téri Református egyházközség presbitere, 2006
 • Szeged-Kálvin téri Református egyházközség gondnoka, 2012
 • Tiszatáj Alapítvány Kuratórium tagja , 2010
Nyelvismeret:
Nyelv Szint Típus
orosz felső (C1) komplex
német közép (B1) komplex