Prof. Dr. Farkas Beáta - Önéletrajz

Név: Prof. Dr. Farkas Beáta születési év: 1959
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • jogász, József Attila Tudományegyetem; 1982
 • okleveles közgazdász, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 1986
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • CSc (közgazdaságtudomány) 1990
 • habilitáció, 2014
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb.:
2000 – 2003
Széchenyi professzori ösztöndíj
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
 • A közgazdasági gondolkodás története
 • Üzleti etika
 • Összehasonlító gazdaságtan
 • Az EU kohéziós politikája
 • International Political Economy
 • Világgazdasági folyamatok és régiók

Oktatásban töltött idő: 34 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
1982 –
egyetemi oktató (József Attila Tudományegyetemen, 2000-től annak jogutódján, a Szegedi Tudományegyetemen)
1992 – 1996
dékánhelyettes (Állam- és Jogtudományi Kar)
1996 – 1999
tanszékcsoport vezető (Közgazdasági Tanszékcsoport )
1999 – 2005
alapító dékán (Gazdaságtudományi Kar )
1999 – 2005
Egyetemi Tanács tagja
2004 – 2007
szakcsoportvezető (Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport )
2007 –
intézetvezető (Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet)
2013 –
törzstag (Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola)
2015 –
elnök (Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottság)
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Farkas Beáta: Models of Capitalism in the European Union: Post-crisis Perspectives. London: Palgrave Macmillan, 2016. 541 p.
  • Farkas Beáta: The Crisis as a Turning Point in the European Convergence Model. In: Farkas Beáta (szerk.) The Aftermath of the Global Crisis in the European Union. 280 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. pp. 134-151.
  • Farkas Beáta: Weakening cohesion as a security challenge for the European Union. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE 11:(5) pp. 65-80. (2013)
  • Farkas Beáta: A világgazdasági válság hatása az Európai Unió régi és új kohéziós tagállamaiban/The Impact of the Global Economic Crisis in the Old and New Cohesion Member States of the European Union. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 57:(1) pp. 52-68. (2012)
  • Farkas Beáta: A közép-kelet-európai piacgazdaságok fejlődési lehetőségei az Európai Unióban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 58:(5) pp. 412-429. (2011)
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Farkas Beáta: Lisszaboni reformprogram - ábránd és valóság. In: Farkas Beáta (szerk.) A lisszaboni folyamat és Magyarország. 267 p. Szeged: JATEPress, 2007. pp. 47-68.
  • Farkas Beáta: Joseph E. Stiglitz. In: Bekker Zsuzsa (szerk.) Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004. 927 p. Budapest: KJK-KERSZÖV, 2005. pp. 803-814.
  • Farkas Beáta, Várnay Ernő: Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába. Szeged: JATEPress, 1997. 145 p.
  • Farkas B: The Central and Eastern European model of capitalism. POST-COMMUNIST ECONOMIES 23:(1) pp. 15-34. (2011)
  • Farkas Beáta: Economic Ethics and Social Market Economy. In: Peter Koslowski (szerk.) Business Ethics in Eastern and Central Europe: Studies in Economic Ethics and Philosophy. Berlin; Heidelberg; New York: Springer Verlag, 1997. pp. 42-59. (ISBN:3-540-63367-7)
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tagságok, tisztségek:

 • MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottságában tagság, 1991
 • MÖB Társadalomtudományi Szakmai Kollégiumában tagság, 1999
 • MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottság elnöke, 2000
 • MTA Közgazdaságtudományi Bizottságban, valamint a Közgazdasági Szemle Szerkesztői Bizottságában tagság, 2003
 • MTA Közgazdaságtudományi Bizottság alelnöke, 2014

Elismerések, kitüntetések:

1990
Miniszteri dicséret
2011
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Jól beszélsz németül? Szeretnél egy német diplomát is a szegedi diplomáddal párhuzamosan?
Szeretnéd a németnyelvű képzést rugalmasan, az aktuális tanulmányaid mellé beilleszteni? Szeretnél ösztöndíjjal, térítésmentesen tanulni?
Akkor iratkozz be a Hageni Távegyetem októberben induló félévére és tanulj kettősdiploma-programban, rugalmasan, távoktatásban, német nyelven!