International Economy and Business Master Programme

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
A képzés célja:
Olyan szakemberek felkészítése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntéselőkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
 • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi összefüggésekben és környezetben történő felhasználására,
 • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére, és képesek ezeket a napi döntéseik során alkalmazni,
 • a nemzetközi üzleti környezet jogi és etikai vonatkozásainak elemzésére,
 • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
 • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra idegen nyelven.
Oktatott kurzusok:
Basic module
 • Industrial Organization
 • Macrooeconomics
 • Economic and Social Statistics
 • International Political Economy
 • International Economics
Programme-specific core module
 • International Strategic Management
 • International Finance
 • Global Economic Trends and Centres
 • European Business Environment
 • International Accounting
 • International Financial Management
 • International Human Resource Management
Programme-specific semi-optional module
 • Global Marketing
 • International Negotiations and Intercultural
 • Communication
 • European Competition, Trade, and Industrial Policies
 • European Economic and Monetary Union
Optional module
 • The Law and Practice of International Finance
 • Comparative Competition Law
 • International Week
 • English for Academic Writing
Thesis module
 • Thesis work
 • Thesis consulation

Nyelvvizsga követelmények

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

Az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A jelentkezés sajátos feltétele

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterképzési szakon a képzés, és a felvételi beszélgetés is angol nyelven folyik. Ezért az ide jelentkezőknek a felvétel feltétele angol nyelvből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy középfokú C típusú általános nyelvvizsga igazolása.

Letölthető nyomtatványok

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet, februárban induló képzés esetén november 15-ig, szeptemberben induló képzés esetén február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltséges): 300.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Kreditelismerés

A belépéshez szükséges előzetes kreditelismerésre vonatkozó kérelmeket februárban induló képzés esetén január 11-ig, szeptemberben induló képzés esetén április 30-ig van lehetőség leadni a Tanulmányi Irodánkon. (Postacím: SZTE GTK Tanulmányi Iroda Ferenczi Ildikó 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)

Bővebb információ

Ferenczi Ildikó
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FF/1814-3/2013.
MAB határozatszám: 2007/8/XII/3/77.; 2016/1/VII/4/22

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Urbánné Mező Júlia Veronika PhD védés

2017.09.20-án az MTA Szegedi Területi Bizottság székházában 11 órai kezdettel Urbánné Mező Júlia Veronika védte meg PhD értekezését. A dolgozat témája „Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban”, témavezetője Dr. Udvari Beáta.