International Economy and Business Master Programme

A képzés adatai

Information on the programme in English available here: http://www.eco.u-szeged.hu/english/training-programmes/programmes-for-international-students/international-economy-and-business-administration-ma

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
A képzés célja:
Olyan szakemberek felkészítése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntéselőkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi összefüggésekben és környezetben történő felhasználására,
  • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére, és képesek ezeket a napi döntéseik során alkalmazni,
  • a nemzetközi üzleti környezet jogi és etikai vonatkozásainak elemzésére,
  • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
  • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra idegen nyelven.
A képzés nyelve:
angol
A képzés felépítése

The courses in the programme fall under four different categories that, together with the thesis module, make up the 120 credits of the Master programme:

  Module Credits
A Basic module 25
B Program-specific core module 35
C Elective courses 37
D Optional module 8

Thesis module 15

Total 120

Modules A and B are compulsory, and contain courses of 5 credits each*:

Semester I Credits
Macroeconomics 5
International Economics 5
International Political Economy 5
European Business Environment 5
Semester II  
Industrial Organization 5
Economic and Social Statistics 5
International Finance 5
Global Economic Trends and Centres 5
Semester III  
International Strategic Management 5
International Accounting 5
International Financial Management 5
International Human Resource Management 5

60

*According to start in autumn. If starting in spring, the exact setup of compulsory courses is different but the composition is the same.

Modules C and D consist of elective programme-specific courses, and optional courses provided in related areas (Law, Political Science, Humanities). Of these, students have to complete as many so as to complete the required credits in those categories.

Elective courses offered**:

Fall semester
International Negotiations and Intercultural Communication
Global Marketing
Legal Foundations of International Cooperation
Competitiveness in the EU
Business Writing: In-Company Correspondence
Business Informatics
Spring semester
Services and Intellectual Properties in the Global Economy
European Economic and Monetary Union
European Competition, Trade, and Industrial Policies
Knowledge Management
International Private Law and International Economic Relations
Industrial Relations and Employment Policies
Research and Development in the EU
SAP
Internationalisation of firms

Optional courses offered**:

Fall semester
Freedom, Security and Justice in Europe
Evolution of the European Concept
The Law and Practice of International Finance
Spring semester
Comparative Competition Law
Democracy, Subsidiarity and Multilevel Governance in Europe
English for Academic Writing
International Week I
International Week II

**As the compulsory courses are concentrated in the autumn semester, the elective and optional course offer is more extensive in spring.


Nyelvvizsga követelmények

2011. évi CCIV. törvény 51§ 2 bekezdés tükrében a képzés idegen nyelven folytatott jellegére tekintettel a nyelvvizsga követelményekre vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges.

Ezzel együtt, a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14§ 6 bekezdés értelmében, az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben - így például a Szegedi Tudományegyetemen - idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve, tehát jelen esetben az angol nyelv szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Letölthető nyomtatványok

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet, februárban induló képzés esetén november 15-ig, szeptemberben induló képzés esetén február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltséges): 300.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Kreditelismerés

A belépéshez szükséges előzetes kreditelismerésre vonatkozó kérelmeket februárban induló képzés esetén január 11-ig, szeptemberben induló képzés esetén április 30-ig van lehetőség leadni a Tanulmányi Irodánkon. (Postacím: SZTE GTK Tanulmányi Iroda Maczkó Gabriellának 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)

Bővebb információ

Maczkó Gabriella
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FF/1814-3/2013.
MAB határozatszám: 2007/8/XII/3/77.; 2016/1/VII/4/22

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Globális üzleti szolgáltatásokat nyújtó magyarországi irodáink Budapesten és Szegeden működnek. A BP különböző üzleti egységeit támogatjuk pénzügy, számvitel, beszerzés, ügyfélszolgálat és egyéb adminisztratív területen. Most neked is lehetőséged nyílik csatlakozni hozzánk gyakornokként!

Események

Rendezvénynaptár *