Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
A képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, üzleti ismeretek, tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, ezen tevékenységek hatékony támogatására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
 • a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére, a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére, különös tekintettel a helyi feltételekre,
 • a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,
 • a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
 • a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására, újonnan induló vállalkozások problémáinak beazonosítására és ezen problémák hatékony kezelésére,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.
Oktatott kurzusok:
Alapozó és módszertani tárgyak modul

Kötelező kurzusok:

 • Haladó vállalati pénzügyek
 • Innovációmenedzsment
 • Vállalati stratégia
 • Társadalmi és gazdasági előrejelzés
 • Vállalkozások költségvetési kapcsolatai
 • Társadalomtudományi kutatások módszertana
Szakmai törzstárgyak modul

Kötelező kurzusok:

 • Projektvezetés
 • KKV finanszírozás
 • Vállalati döntéstámogató rendszerek
 • Vállalkozástan (Entrepreneurship)
 • Regionális és lokális gazdaságfejlesztés
 • Entrepreneurship (vállalkozástan) a gyakorlatban
 • Innovációpolitika
 • Vállalkozásfejlesztés
 • Nemzetközi marketing
Differenciált szakmai ismeretek modul

Választható kurzusok:
Pl.:

 • Vállalati kockázatkezelés
 • Pályázatkészítés
 • Stratégiai kontrolling a gyakorlatban
 • Modern piacelmélet
 • Vállalatok társadalmi felelősségvállalása
 • Vállalkozásoktatás

Stratégiai menedzsment betétlap:

 • Nemzetközi stratégiai menedzsment
 • Vállalatértékelés
 • Business relationship management

Regionális gazdaságtan betétlap:

 • Lokális tudásmenedzsment
 • Regionális politika és területfejlesztés
 • Helyi vállalkozásfejlesztés a gyakorlatban
Szabadon választható modul

Választható kurzusok:
Pl.:

 • European Business Environment
 • Innovációs és üzleti folyamatok az egészségiparban
Diplomamunka
 • Szakszeminárium
 • Szakdolgozat konzultáció

Nyelvvizsga követelmények

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

Az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Letölthető nyomtatványok

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet, februárban induló képzés esetén november 15-ig, szeptemberben induló képzés esetén február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltséges): 290.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Kreditelismerés

A belépéshez szükséges előzetes kreditelismerésre vonatkozó kérelmeket februárban induló képzés esetén január 11-ig, szeptemberben induló képzés esetén április 30-ig van lehetőség leadni a Tanulmányi Irodánkon. (Postacím: SZTE GTK Tanulmányi Iroda Ferenczi Ildikó 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)

Bővebb információ

Ferenczi Ildikó
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FF/1898-5/2013
MAB határozatszám: 2013/IX/9/4.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Urbánné Mező Júlia Veronika PhD védés

2017.09.20-án az MTA Szegedi Területi Bizottság székházában 11 órai kezdettel Urbánné Mező Júlia Veronika védte meg PhD értekezését. A dolgozat témája „Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban”, témavezetője Dr. Udvari Beáta.