OTDK: Személyiségbeli különbségek a vállalkozni szándékozó fiatalok körében

Személyiségbeli különbségek a vállalkozni szándékozó fiatalok körében

Sallai Dóra

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy vannak-e különbségek a vállalkozni szándékozó fiatalok esetében a kontrollhely, énhatékonyság, valamint az értékek között. Korábbi kutatások már foglalkoztak a vállalkozók személyiségjegyeinek kérdésével, én jelenleg a kérdést egy új megvilágításban kívánom vizsgálni. A szakirodalmi áttekintés után kérdőíves megkérdezést alkalmaztam. A feltevésem, amit igazolni kívánok, hogy az egyéni, társas és családi vállalkozás iránt érdeklődő fiatalok között nincs különbség a vizsgált jellemvonások tekintetében. Az empirikus kutatás eredményei alátámasztották a hipotézist, azaz nincs különbség a személyiségjegyek esetében a különböző típusú vállalkozóknál. A kockázatvállalási szintek és a vállalkozói hajlam kapcsolatának vizsgálata során viszont arra az eredményre jutottam, hogy kapcsolat van a vállalkozói ambíciók, valamint a kockázatvállalás szintje között.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

A Magyar Nemzeti Bank másodszor hirdette meg „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” című egyetemi ötletpályázatát. A felsőoktatási intézmények közötti versenyben a szegedi egyetemről Köteles Dávid, Kuruczleki Éva és Rácz Tamás csapata győzedelmeskedett.

Események

Rendezvénynaptár *

  • július 23. 08:00 - 27. 14:00