Elekes Zoltán PhD védése

2018. október 26-án Elekes Zoltán sikeresen megvédte Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában című doktori disszertációját.

A Bíráló Bizottság 100%-os és summa cum laude minősítéssel javasolta Elekes Zoltán részére a PhD fokozat odaítélését. A dolgozat témavezetői: Dr. habil. Bajmócy Zoltán és Dr. Lengyel Balázs.

Elekes Zoltán disszertációjában a külföldi vállalatok jelenlétének hatását vizsgálta a hazai kistérségek feldolgozóiparában, különös tekintettel a foglalkoztatottság és az exporttermék-szerkezet alakulására. A kutatási terület aktualitását mutatja, hogy bár a 2000-es évekre a külföldi és hazai vállalatok dualitása alakult ki a magyar gazdaságban, ahol a kisebb számban jelen lévő külföldi vállalatok nagyobb gazdasági teljesítményt állítanak elő, mint a nagyszámú hazai vállalatok, ugyanakkor hiányosak az ismereteink a különböző szereplőcsoportok (vállalkozók, új belépők, már működő, spinoff- és külföldi vállalatok, stb.) regionális képességbázisra gyakorolt hatásáról.

A regionális diverzifikáció mikroszintű alapjaival foglalkozó kutatások jellemzően arra jutottak, hogy az újonnan születő iparágak ott alakulnak ki, ahol kapcsolódó iparágakban működő vállalatok már nagy számban jelen vannak. Emellett a régió meglévő képességbázisához kevésbé kapcsolódó tevékenységeket elsősorban a régión kívülről érkező vállalatok, nem pedig a helyben alakuló új, illetve már működő vállalatok hoznak a térségekbe. A külföldi tulajdonú vállalatok regionális diverzifikációban betöltött szerepéről azonban továbbra is keveset tudunk.

A dolgozat tézisei:

1. tézis: a hazai vállalatok regionális importjának és exportjának kapcsolódó változatossága növeli a hazai vállalatok regionális foglalkoztatottságát.

2.A. tézis: a hazai és külföldi vállalatok regionális exportjának erős technológiai közelsége növeli a hazai vállalatok regionális foglalkoztatottságát.

2.B. tézis: a hazai és külföldi vállalatok regionális kapcsolódó változatossága növeli a hazai vállalatok regionális foglalkoztatottságát, amennyiben a hazai vállalatok importálnak.

3.A. tézis: a külföldi vállalatok regionális exportjának kapcsolódó változatossága nem növeli a külföldi vállalatok regionális foglalkoztatottságát.

3.B. tézis: a külföldi vállalatok regionális exportjának és importjának kapcsolódó változatossága növeli a külföldi vállalatok regionális foglalkoztatottságát.

4.A. tézis: a régiók hazai vállalatai által exportált kapcsolódó termékek jelenléte növeli egy termék fennmaradásának esélyét a hazai vállalatok regionális exportportfóliójában.

4.B. tézis: a régiók külföldi vállalatai által exportált kapcsolódó termékek jelenléte nem növeli egy termék fennmaradásának esélyét a külföldi vállalatok regionális exportportfóliójában.

5.A. tézis: a régiók hazai vállalatai által exportált kapcsolódó termékek jelenléte növeli egy termék megjelenésének esélyét a külföldi vállalatok regionális exportportfóliójában.

5.B. tézis: a régiók külföldi vállalatai által exportált kapcsolódó termékek jelenléte növeli egy termék megjelenésének esélyét a hazai vállalatok regionális exportportfóliójában.

6.A. tézis: a régiókba importált kapcsolódó termékek jelenléte növeli egy termék megjelenésének esélyét a hazai vállalatok regionális exportportfóliójában.

6.B. tézis: a régiókba importált kapcsolódó termékek jelenléte növeli egy termék megjelenésének esélyét a külföldi vállalatok regionális exportportfóliójában.

A kutatás egyrészt a KSH Kutatószobában hozzáférhető vállalati paneladatbázisára támaszkodik, másrészt felhasznál egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázist, amely országok közötti világkereskedelmi termékáramlásokról tartalmaz információkat. Az empirikus elemzést regionális szintű fix-hatás panelregresszió és lineáris valószínűségi modell segítségével valósítja meg, amelyek robusztusság többféleképpen ellenőrzi.

A dolgozat és annak tézisei itt elérhetőek:
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=19143

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Jól beszélsz németül? Szeretnél egy német diplomát is a szegedi diplomáddal párhuzamosan?
Szeretnéd a németnyelvű képzést rugalmasan, az aktuális tanulmányaid mellé beilleszteni? Szeretnél ösztöndíjjal, térítésmentesen tanulni?
Akkor iratkozz be a Hageni Távegyetem októberben induló félévére és tanulj kettősdiploma-programban, rugalmasan, távoktatásban, német nyelven!