Hámori Balázs - A hiány hazai és nemzetközi fogadtatásáról

Hámori Balázs professzor tartott előadást március 5-én A hiány című Kornai-mű fogadtatásáról és hatásáról. A hiányt eddig a magyaron túl hat nyelven adták ki (angol, cseh, francia, kínai, lengyel, orosz) és japánul is tanulmánykötet jelent meg Kornai tollából e mű a témakörében.

kornai-hamori

Az előadó szerint Kornai János azon kevés teoretikus közgazdász közé tartozik, aki beszélő viszonyban van a gyakorlattal, s átfogó elméletét a gyakorlati tapasztalatok tömegével ácsolta alá.

Az előadás elején az alábbi kérdéseket professzor úr: Miért jelent meg a műről recenzió az ismertetendő művek között a legigényesebben válogató szaklapokban? Miért írtak róla – a magyar nyelvűeket nem számítva – körülbelül félszáz ismertetést és könyvbírálatot világszerte: Hollandiától Kínáig, Olaszországtól Oroszországig, pontosabban a Szovjetunióig? Miért állandó hivatkozási alap még 30 évvel a megjelenése után is? Miért ütközünk 2011-ben is olyan cikkbe, amely címében Kornait idézve utal a hiányra? Miért vásárolhatunk olyan tanulmánykötetet 2010-ben, amelynek a szerzői egy egészen más területen: a vallásszociológiában alkalmazzák a Kornai János könyvében foglalt eredményeket?

A kérdésekre válaszul az előadó elmondta, hogy Kornai írása alapmű, ennek alátámasztásául idézte Alec Nove professzort, aki szerint „Ez fontos könyv, amelyet bizonyosan mindenkinek be kell szereznie, el kell olvasnia, aki a szovjet típusú gazdaságok elméletével és gyakorlatával foglalkozik.”

Több recenzió is kiemeli Kornai elemzését a szocialista gazdaság szereplőinek a motivációiról magatartásáról, az expanziós kényszerről, a mennyiségi hajszáról, a hordamagatartásról, amelyek a szocialista megfelelői a kapitalista gazdaságban jellemző „animal instinct”-nek, azaz a felhalmozás „állati ösztönének”.

Előadása végén Hámori professzor kitért arra, hogy a keleti közgazdászok számára a szocialista gazdaság működési mechanizmusainak a megértése, a hiánnyal összefüggő jelenséghalmaz analízise és a belőle levont következtetések voltak megvilágító erejűek, míg a nyugati közgazdák a főáramlatú elméletekhez vagy a Keynes és Kalecki nevével fémjelezhető vonulathoz való elméleti kapcsolódási pontokat keresték és értékelték a műben. Stimuláló és fontos, mert a létező szocializmus anatómiáját megalkotva, a nyugati közgazdaságtan fejlődéséhez is jelentősen hozzájárult.

További fontos eredménye Kornai Jánosnak, annak bebizonyítása, hogy a szocialista gazdaság rendszerspecifikus vonásai és magatartási mintái nem tűnnek el a megreformált változatban sem, minthogy mélyen beágyazottak a rendszer lényegéhez tartozó intézményekben és szilárdan rögződtek a gazdasági szereplők magatartásában.

Hámori professzor az előadását azzal zárta, „A hiány” mára vonatkozó hatásait mutatta be, de előtte felhívta a hallgatóság figyelmét Kornai János iskolateremtő személyiségére. 1980-ban, a mű megjelenése óta sejthető, hogy évtizedek múltán egy egész kelet-európai közgazdász-generáció mondhatja el majd magáról: „Mindnyáján Kornai köpenyéből bújtunk ki.”

A rendezvénysorozat többi előadása is elérhető honlapunkon.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Megrendülten tudatjuk, hogy a Gazdaságtudományi Kar alapító tagja, a Szegedi Tudományegyetem korábbi gazdasági főigazgatója, Dr. Andrássy Adél életének 73. évében, 2018. október 1-jén elhunyt.

Friss hírek
2018. október 05.
2018. szeptember 10.

Események

Rendezvénynaptár *

 • október 26.
  11:00 - 13:00
  Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
 • november 17. 19:00 - 18. 04:00
 • november 22.
  14:00 - 16:00
 • november 23.
  09:00 - 16:00
 • november 28.
  18:00 - 20:00
  A tájékoztató program során Erasmus+, illetve Campus Mundi részképzésen részt vett GTK-s hallgatók mesélnek magyar nyelven élményeikről, a lehetőségekről és a pályázás menetéről, illetve szolgálnak hasznos tanácsokkal érdeklődő hallgatótársaiknak.