Az egészségügyi piac sajátos vonásai, kereslet és kínálat alakulása Kornai János szabályozott piaci modelljében

Baráth Lajos tartott előadást a szegedi Gazdaságtudományi Karon február 12-én.

barath_740x400

Dr. Baráth Lajos címzetes docens, mesteroktató 2015. február 12. Az egészségügyi piac sajátos vonásai, kereslet és kínálat alakulása - Kornai János szabályozott piaci modelljében címmel tartott előadást. Az előadása során az előadó bemutatta az egészségügy anamnézisét, vázolta az egészségügy, mint a nemzetgazdaság szerves része és annak makrogazdasági összefüggéseit, s kitért egészségügy, mint a XXI. század egyik legnagyobb kihívásának kérdésére, valamint Kornai professzor munkássága alapján bemutatta az egészségügyi piac, mint kiemelten a szabályozott piaci mechanizmusait. Az előadás végén megismerhettük az előadó nemzeti egészségügyi stratégiára vonatkozó komplex elképzeléseit, amely kapcsán az érdekeltségek összetettek, mint ahogy az előadó Kornait idézte: „nehéz, nagyon nehéz pénzügyi fegyelmet tartani az egészségügyben, mindenki a többletköltésben érdekelt: a beteg ettől reméli a biztosabb és gyorsabb gyógyulást, az orvosnak ez könnyíti meg a gyógyítást, a gyógyszergyár és technikai felszerelések előállítója így tud több terméket nagyobb haszonnal eladni.”

Fontos a fogalmak precíz használata, ezért megismerhettük az egészségügy tudományos definícióját és a rendszerszemléletű definíciót. Az előbbi: „Azon tevékenység, valamint tevékenységek keretéül szolgáló intézmények és intézkedések rendszere, amely az orvostudomány eredményeinek felhasználásával az emberek egészségének megtartására, javítására és helyreállítására, a munkaképesség és az élettartam optimális meghosszabbítására irányul.” A második: „Az egészségügy nem más, mint egy rendszer, hiszen jól definiálható alrendszerei egymással funkcionális kapcsolatban vannak. Az egészségügy mint rendszer „közgazdasági rendszert” alkot”.

Az egészségügyi rendszerek kérdésköre nem szűk szakmai kérdésként, hanem a társadalom alapkérdéseként kezelendő. Az egészségügy szakmai alapállása a "Hippokrateszi Eskü”-n alapuló szolgálat, minél magasabb ellátási szint nyújtása a beteg érdekében. Ezáltal bármilyen korlátozási szándék elsősorban az egészségügy és nem a lakosság ellenállásába ütközik. Az előadó hangsúlyozta, hogy a rendkívül gyors technikai fejlődés okozta költségrobbanás következtében vált a gyógyítás központi kérdésévé a gyógyítás árának, vagy általánosabban az egészségügyi ellátás finanszírozásának kérdése. Ma már óriási szakadék tátong az orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető között

Az előadás végén az előadó bemutatta Kornai János „Az egészségügy reformjáról” című munkájának főbb elveit. Az előadó szerint szerencsések vagyunk, mert Kornai János a kortársunk, s a magyar helyzetről magyarul írt művei alapján, az ő munkásságának figyelembevételével a tűzoltásszerű beavatkozástól mentes, az egészségügyben „több kormányzati cikluson átívelő nemzeti egészségügyi stratégia megalkotása” lehetséges.

A rendezvénysorozat többi előadása is elérhető honlapunkon.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Megrendülten tudatjuk, hogy a Gazdaságtudományi Kar alapító tagja, a Szegedi Tudományegyetem korábbi gazdasági főigazgatója, Dr. Andrássy Adél életének 73. évében, 2018. október 1-jén elhunyt.

Friss hírek
2018. október 05.
2018. szeptember 10.

Események

Rendezvénynaptár *

 • október 26.
  11:00 - 13:00
  Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
 • november 17. 19:00 - 18. 04:00
 • november 22.
  14:00 - 16:00
 • november 23.
  09:00 - 16:00
 • november 28.
  18:00 - 20:00
  A tájékoztató program során Erasmus+, illetve Campus Mundi részképzésen részt vett GTK-s hallgatók mesélnek magyar nyelven élményeikről, a lehetőségekről és a pályázás menetéről, illetve szolgálnak hasznos tanácsokkal érdeklődő hallgatótársaiknak.