OTDK: A hálapénz adás motivációi

A hálapénz adás motivációi

Tar Tímea

Az egészség egy olyan állapot, ami múlandó, ezért életünk során legalább egyszer arra kényszerülünk, hogy egészségügyi intézményhez forduljunk gyógyulásunk érdekében. Magyarországon és volt szocialista országokban, ha kórházba megyünk, kiegészül a folyamat egy olyan motívummal, amivel a nyugati szakirodalmak kevésbé foglalkoznak, a hálapénzzel. Egyesek szerint ez korrupciónak minősül, míg mások a köszönetnyilvánítást látják benne. Mindenki tud a létezéséről, még sem szívesen beszélnek róla az emberek. A téma aktualitásából és a hálapénz több, mint 50 éves fennállásából adódóan arra a döntésre jutottam, hogy megvizsgálom, milyen motivációval és indítékkal adnak az emberek ellátás előtt vagy után hálapénzt az orvosnak.

Elméleti áttekintésem során 5 tényezőt azonosítottam, melyekre a primer kutatásomat építettem. Motiváló tényezőnek számít a félelem, a hála, az orvossal kialakított kapcsolat, az ellátó intézmény minősége és a társadalmi helyzet. Mélyinterjúk keretében ellátást igénybe vevőkön kívül 3 orvos és egy nővér is válaszolt kérdéseimre.

Kérdőíves kutatásomból és az interjúkból arra a következtetésre jutottam, hogy az emberek továbbra is felnéznek az orvosra szaktudása miatt, de lényeges, hogy emellett empatikus is tudjon maradni. Nem biztos viszont az, hogy ha személyesen ismerjük az orvost, akkor a minőség garantált. A kutatásból kiderült, hogy a válaszadók nagy része nincs megelégedve a magyar egészségüggyel, és szeretnék a hálapénzzel azokat az erőforrásokat bebiztosítani, melyek hiányoznak. Főkomponens analízis és hierarchikus klaszterelemzés során 3 csoportot azonosítottam, akik vagy félelemből, vagy kockázat érzetük csökkentése érdekében adnak hálapénzt. A félelem bizonyult erősebb motiváló erőnek, mert attól függetlenül, hogy az ellátás előtt vagy után vannak, hálapénzzel szeretnék aggodalmukat csökkenteni. Az eddigi eredmények alapján mondhatnánk azt is, hogy a hálapénz megtévesztő elnevezés, ennek ellenére továbbra is vannak olyanok, akik köszönetnyilvánítás céljából nyújtanak pénzt vagy ajándékot gyógyítójuk számára. Fény derült arra is kutatásom során, hogy minél betegebb valaki, annál valószínűbb, hogy adni fog hálapénzt, de a legnagyobb hálapénzes területnek minősülő nőgyógyászat és szülészet vezette a listát a válaszadók körében.

Bár a hálapénz témája kifejezetten komplex kérdés, feltétlenül figyelmet igényel, melyhez kutatásom eredményei további kutatások kiindulópontját jelenthetik.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Megrendülten tudatjuk, hogy a Gazdaságtudományi Kar alapító tagja, a Szegedi Tudományegyetem korábbi gazdasági főigazgatója, Dr. Andrássy Adél életének 73. évében, 2018. október 1-jén elhunyt.

Friss hírek
2018. október 05.
2018. szeptember 10.

Események

Rendezvénynaptár *

 • október 26.
  11:00 - 13:00
  Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
 • november 17. 19:00 - 18. 04:00
 • november 22.
  14:00 - 16:00
 • november 23.
  09:00 - 16:00
 • november 28.
  18:00 - 20:00
  A tájékoztató program során Erasmus+, illetve Campus Mundi részképzésen részt vett GTK-s hallgatók mesélnek magyar nyelven élményeikről, a lehetőségekről és a pályázás menetéről, illetve szolgálnak hasznos tanácsokkal érdeklődő hallgatótársaiknak.