OTDK: A közösségi tagság hatása a vegán fogyasztók magatartására

A közösségi tagság hatása a vegán fogyasztók magatartására

Lipták Lilla

A TDK dolgozatom célja, hogy egyrészt bemutassa a vegán fogyasztók motivációit és fogyasztási szokásait, ezenfelül pedig, megvizsgálja, hogy a vegán közösségi tagság milyen hatással van a tagok fogyasztói magatartására. Szekunder kutatásom során bemutatom a vegán életstílus jellemzőit, az életmóddal összefüggésbe hozható trendeket, illetve a fogyasztói közösségeket és azok hatását ismertettem. A primer kutatásom során először strukturált és strukturálatlan megfigyelést végeztem a legnagyobb magyar, online vegán közösség a Vegan in Hungary facebook csoportban. Ezt követően három vegán fogyasztóval készítettem mélyinterjút, melyek során még jobban megismerhettem a fogyasztói csoport gondolkodásmódját, szokásait. A tapasztaltak alapján készítettem el a kvantitatív kutatásomhoz az online kérdőívet, melyet önkényes és hólabda módszerek segítségével juttattam el a vegán fogyasztókhoz. A hipotéziseim segítségével azt vizsgáltam, hogy a közösségeknek milyen tényezők esetén van befolyásoló szerepük. A kérdőív alapján az derült ki, hogy a közösségi tagok egészségtudatosabbak, kevésbé tartják anyagilag megterhelőnek a vegán életmódot, viszont nem bizonyultak nyitottabbak a bio- és fair trade termékek iránt a nem közösségi tagokhoz képest. Emellett azt az állítást miszerint a közösségi tagok környezettudatosabbak lennének sem elvetni, sem elfogadni nem lehetett. Ennek vizsgálatára további kutatások lennének szükségesek. Továbbá beigazolódott, hogy a közösséghez való tartozástól függetlenül domináns a vegán fogyasztók körében az állatok védelme iránti elkötelezettség. Mindezek mellett az is igazolódott, hogy a közösség kisebb, elkülönülő csoportokra osztható, vagyis nem feltétlenül helytálló megközelítés a vegánokat egy homogén szegmensként kezelni marketing szempontból.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Megrendülten tudatjuk, hogy a Gazdaságtudományi Kar alapító tagja, a Szegedi Tudományegyetem korábbi gazdasági főigazgatója, Dr. Andrássy Adél életének 73. évében, 2018. október 1-jén elhunyt.

Friss hírek
2018. október 05.
2018. szeptember 10.

Események

Rendezvénynaptár *

 • október 26.
  11:00 - 13:00
  Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
 • november 17. 19:00 - 18. 04:00
 • november 22.
  14:00 - 16:00
 • november 23.
  09:00 - 16:00
 • november 28.
  18:00 - 20:00
  A tájékoztató program során Erasmus+, illetve Campus Mundi részképzésen részt vett GTK-s hallgatók mesélnek magyar nyelven élményeikről, a lehetőségekről és a pályázás menetéről, illetve szolgálnak hasznos tanácsokkal érdeklődő hallgatótársaiknak.