Gyakran Ismételt Kérdések

Kik pályázhatnak?

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2018 tavaszán meghirdetett ösztöndíjakra 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban alapképzésben, önköltséges képzésre, első évfolyamon felvételt nyert, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak az alábbiak szerint:

A 2016-ban alapképzésben, önköltséges képzésre, első évfolyamon felvételt nyert, nappali tagozatos hallgatók esetében pályázati feltétel,

  • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 144 kreditet teljesítettek.
  • hogy a 2018/19-es tanév első szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
  • hogy államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt.

A 2017-ben alapképzésben, önköltséges képzésre, első évfolyamon felvételt nyert, nappali tagozatos hallgatók esetében pályázati feltétel,

  • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 84 kreditet teljesítettek.
  • hogy a 2018/19-es tanév első szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
  • hogy államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt.

A 2018-ban alapképzésben, önköltséges képzésre, első évfolyamon felvételt nyert, nappali tagozatos hallgatók esetében pályázati feltétel,

  • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 27 kreditet teljesítettek.
  • hogy a 2018/19-es tanév első szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
  • hogy államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt.

Figyelem! A pontos pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat a pályázati felhívások tartalmazzák!

Mikor lehet jelentkezni?

A jelentkezés várhatóan 2019. február 11-től 2019. február 15. délig lehetséges Modulo űrlapon. A Modulo űrlap várhatóan 2019. február 11-én nyílik meg.

Hogyan tudom benyújtani az ösztöndíjpályázatomat?

A http://www.eco.u-szeged.hu/osztondij oldal Pályázat benyújtása menüjében adhatja be pályázatát.

Mi a teendő, ha a Modulo adatlap betöltése előtt hibajelzés jelenik meg a képernyőn?

Kérjük, a hibát az osztondij@eco.u-szeged.hu címen jelezze.

Nem töltöttem fel mindent, lehet-e módosítani a jelentkezésen?

Hiánypótlásra a pályázatok beérkezésére előírt határidő lejárta után lehetőség nincs.

Hány ösztöndíjra pályázhatok?

Egy személy legfeljebb egy pályázatot adhat be, melynek keretében legfeljebb három ösztöndíjra pályázhat.

Mi alapján döntenek a pályázatokról?

Pályázatonkénti részletes tudnivalók a Pályázati felhívások menüpontban találhatók.

A beérkezett pályázatok elbírálására az SZTE GTK és az ösztöndíjak kiíróiból álló bíráló bizottsági ülésen kerül sor. A bírálat szempontja a pályázati kiírásban megadott szempontrendszer. A bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Hogyan zajlik a pályázatok elbírálása?

A pályázati kiírásokban megfogalmazott szempontok alapján történik a beérkezett pályázatok elbírálása. A bírálóbizottságok fenntartják a jogot a jelentkezők szóbeli meghallgatására. A szóbeli meghallgatások várható időpontja 2019. február 18 – február 21. Az időpontról a meghallgatásra kiválasztott jelölteket elektronikus úton értesítjük.

A nyerteseket a pályázati adatlapon megadott e-mail címen értesítjük.

A vállalatok/intézmények által alapított ösztöndíjak a cégek alkalmazottainak szólnak?

Nem. A pályázati felhívások a GTK minden, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban felvett, alapszakos, nappali munkarendben résztvevő, önköltséges képzésben tanuló hallgatójának szólnak, akik állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt és megfelelnek a pályázati feltételeknek.

Mikor lesz eredményhirdetés?

A pályázatok elbírálása és az eredményhirdetés várható ideje 2018. február 22. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést a pályázati adatlapon megadott e-mail címen.

A vállalatok által feltüntetett kötelező 14 hetes szakmai gyakorlatot a 7. szemeszterben kell letölteni?

Igen. A kötelező szakmai gyakorlattal kapcsolatos részletes információkat a GTK Karrier Irodájának oldalán talál: https://www.sztekarrier.hu/

Ha tanulmányaim közben nem érném el a kívánt átlagot, akkor az addig rám fordított támogatást vissza kell fizetnem?

Nem, azonban a további támogatástól elesik.

Az ösztöndíjak pályázati kiírásában szerepel, hogy mennyi kreditet kell teljesíteni a pályázat benyújtásához. Ez szemeszterenként hogyan alakul?

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a pályázóknak a pályázatok benyújtásához az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során minimálisan mennyi (göngyölt) kredittel kell rendelkezniük:

Szemeszter Kredit
Az 1. szemeszter elvégzése után: 27 kredit
Az 2. szemeszter elvégzése után: 54 kredit
Az 3. szemeszter elvégzése után: 84 kredit
Az 4. szemeszter elvégzése után: 114 kredit
Az 5. szemeszter elvégzése után: 144 kredit
Az 6. szemeszter elvégzése után: 169 kredit

Az egy szemeszterre vonatkozó ösztöndíjak csak egyszeriek, mint például a GTK Tehetsége ösztöndíj, vagy pedig előreláthatólag minden félév elején kiírásra kerülnek majd?

Partnereinkkel elkötelezettek vagyunk az egy szemeszterre vonatkozó ösztöndíj lehetőségek megújításában, illetve kibővítésében a következő szemeszterekben is.

A GTK Tehetsége ösztöndíj keretében szemeszterenkénti meghirdetésre lehet számítani.

Hogyan történik a GTK Tehetsége ösztöndíjak odaítélése?

A GTK Tehetsége ösztöndíjak odaítélése során a 2018/19-estanév 1. félévében elért súlyozott átlagok alapján történik a pályázók sorba rendezése.

Tehát ha második vagy harmadik helyen jelöli meg ezt az ösztöndíjat, nem kerül hátrányba az első helyes megjelöléshez képest.

Jelenleg az SZTE más karán is hallgató vagyok, államilag finanszírozott képzésben veszek részt. Ez azt jelenti, hogy nem pályázhatok?

Így van. Csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik nem részesültek/részesülnek állami támogatásban/állami ösztöndíjban.

A BA képzés megkezdése előtt államilag támogatott OKJ-s képzésben vettem részt. Ez azt jelenti, hogy nem pályázhatok?

Sajnos nem pályázhat. Csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik nem részesültek/részesülnek állami támogatásban/állami ösztöndíjban.

Felsőoktatási szakképzésre nyertem felvételt. Pályázhatok ösztöndíjra?

Sajnos nem pályázhat. A pályázati felhívások az alapszakon tanulóknak szólnak.

Nem tudom az adatlaphoz a mellékletet csatolni. Mit tegyek?

<>Valószínűleg nagyméretű fájlt próbál csatolni. A csatolt dokumentumok mérete egyenként ne haladja meg a 3 MB-ot. Javasoljuk, hogy tömörítse a dokumentumot.

A Modulo űrlaphoz pdf, jpg vagy jpeg kiterjesztésű fájlokat tud csatolni.

Nem tudok regisztrálni a Neptunban.

Feltétlenül jelezze a hibát – lehetőleg képernyőkép megküldésével – az osztondij@eco.u-szeged.hu címen.

A Modulo pályázati űrlapomon hibás adatok töltődnek be.

Kérjük, jelezze a hibát – lehetőleg képernyőkép megküldésével – az osztondij@eco.u-szeged.hu címen.

A Moduloban a GTK tanulmányi ösztöndíj pályázati lapját korábban elkezdtem kitölteni és elmentettem. A kitöltés folytatásakor nem tudok átlagot beírni, illetve pályázatot kiválasztani.

Amikor megnyomja a Kitöltés gombot, automatikusan létrejön a Moduloban egy piszkozat. A Piszkozatok csempe mögött megtalálja a korábbi beadványát, törölheti és tölthet ki helyette újat, vagy folytathatja is a kitöltést.

Hogyan történik a súlyozott átlag számítása?

Az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából idézve: „… A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.”

50%-os ösztöndíj esetén az önköltség melyik részletét kell befizetni?

A 2. és 3. részletet. Az 1. részlet törlődik a kivetések közül.
Nyomatékosan kérjük, hogy az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók a pályázati eredmények ismertetéséig, február 22-ig, ne fizessék be az önköltség első részletét!

Nyomatékosan kérjük, hogy az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók a pályázati eredmények ismertetéséig, szeptember 5-ig, ne fizessék be az önköltség első részletét!

50%-os ösztöndíjat nyertem, de korábban befizettem az 1. részletet is. Mi a teendőm?

Kérjük, jelezze az osztondij@eco.u-szeged.hu email címen, hogy a befizetés megtörtént. Ebben az esetben - külön eljárás keretében, amely sajnos időt vesz igénybe - a 2. és a 3. részlet fog törlődni a kivetések közül.

Kérdésemre nem találtam ezen az oldalon választ. Hogy kérhetek segítséget?

Kérjük, az osztondij@eco.u-szeged.hu email címre küldje el kérdését.