Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzés

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Jogász-közgazdász
A képzés célja:
A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.
A jelentkezés feltétele:
jogász oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek
A jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:
 • a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására
 • a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,
 • a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére
 • a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,
 • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
 • a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre,
 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására.
Főbb tárgykörök, szakmai tárgyak:
 • Elméleti, módszertani ismeretek: Közgazdaságtan, Statisztika, Marketingkutatás
 • Üzleti ismeretek: Pénzügyi alapismeretek, Vállalati pénzügyek, Menedzsment, Logisztika, Adózás, Kontrolling, Vállalkozások indítása és működtetése, Üzleti számvitel, Marketing, Emberi erőforrás menedzsment
 • Látókörbővítő modul: Gazdaságpszichológia, Gazdaságpolitika, Uniós projektek menedzselése, Demográfia, Államháztartástan, Public relations
Az oklevél kiadásának feltételei:
Az előírt kredit megszerzése, a záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvből C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú általános nyelvvizsga.

A képzés jellemzői

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik meglévő szakmai ismereteiket gazdasági, vezetési, szervezési és pénzügyi ismeretekkel kívánják kiegészíteni

A képzés 4 félévből áll, levelező tagozaton indul, a félév során 12-13 szombati napon jelent elfoglaltságot

Az első két félév során a hallgatók alapvető közgazdasági, gazdálkodási és módszertani ismereteket sajátíthatnak el (pl.: Közgazdaságtan, Statisztika, Pénzügyi alapismeretek, Számvitel, Marketing, Menedzsment). A második évben specializáltabb szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség (pl.: Adózás, Kontrolling, Vállalati pénzügyek, Marketingkutatás, Gazdasági jog, Vállalkozások indítása és működtetése). A látókörbővítő tárgyak közül tetszőlegesen választhatnak a négy félév folyamán (ezek egy része az egészségügy és a gazdaság határterületét tárgyalja). A negyedik (utolsó) félévben kisebb tanulmányi leterheltség mellett a hallgatók elegendő időt tudnak fordítani a szakdolgozat elkészítésére.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés): 140.000,-Ft

Jelentkezés módja

A jelentkezés egyetemi nyomtatványon történik. Jelentkezési időszak: május 15. – szeptember 1.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: OH-FHF/1144-4/2010.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Urbánné Mező Júlia Veronika PhD védés

2017.09.20-án az MTA Szegedi Területi Bizottság székházában 11 órai kezdettel Urbánné Mező Júlia Veronika védte meg PhD értekezését. A dolgozat témája „Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban”, témavezetője Dr. Udvari Beáta.