Államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

A jelentkezési határidő 2018. december 15. 2019. január 20.

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó
A képzés célja:
olyan közgazdasági, államháztartási, pénzügyi alapismeretekkel rendelkező, gyakorlatorientált szakemberek képzése, akik korszerű államháztartási, pénzügyi, számviteli és más ismeretekkel egészítik ki felsőfokú alapvégzettségüket.
A jelentkezés feltétele:
A képzésre bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.
Az államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon tanulók megismerik:
 • a költségvetés tervezési rendszerét, a tervezés célját, folyamatát, módszertanát, a tervezési folyamat szereplőit, irányítóját, közvetlen és közvetett közreműködőit,
 • az alrendszerek közötti kapcsolatrendszert, a tervezési feladatok időben és térbeni lefolyását,
 • a központi költségvetés pénzügyi egyensúlyi helyzetét, az egyenleg statisztikai számszerűsítésének módszereit,
 • az államháztartás szervezeteit és jellemzőit,
 • az államháztartási számvitelt,
 • a társadalombiztosítási alapok költségvetését, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges sajátos bevételeket, kiadásokat, az alapokat kezelő szervezeteket és működésüket,
 • a kincstári és az elemi költségvetés-készítési kötelezettséget, a költségvetés szerkezeti felépítését, tartalmát, rendeltetését, célját,
 • a szakmai feladatok ellátásához a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi, hatásvizsgálati szempontokat, az elemzés módszertanát,
 • a költségvetési alapegységek vertikális és horizontális folyamatait,
 • a közbeszerzési törvény és a központosított közbeszerzés előírásait,
 • a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, hitelezési, finanszírozási, ellenőrzési, információ-szolgáltatási és egyéb feladatait,
 • a közszolgálati életpálya-tervezés elvét és módszereit,
 • az adók államháztartási szerepét,
 • az államháztartási ellenőrzés célját, elemeit, módszertanát,
 • az államigazgatási, hatósági ellenőrzések szerepét, az államháztartási bevételek teljesítésének, hatósági ellenőrzésének módszereit,
 • az audit szerepét az államháztartásban,
 • a könyvvizsgálói ellenőrzés legfontosabb jellemzőit, a könyvelő és a könyvvizsgáló együttműködését,
 • a pénzügyi ellenőrzés gyakorlati módszereit és technikáit, az ellenőrzés technikai és módszertani eszközeit, az információtechnológia felhasználását az ellenőrzésben.
Az oklevél kiadásának feltételei:
A záróvizsgára bocsátás feltétele a képzési tervben előírt követelmények teljesítése, valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli vizsgából áll.

A képzés jellemzői

A képzést azoknak ajánljuk, akik a központi és helyi költségvetési szerveknél, különösen a Magyar Államkincstárnál, a központi és helyi önkormányzati szerveknél, társadalombiztosítási alapoknál, elkülönített állami pénzalapoknál szeretnének elhelyezkedni.

A képzésben szakképzettség szerezhető, de nem biztosít önálló felsőfokú végzettséget. A szakirányú képzésben szerzett oklevél az alapképzésben szerzett oklevéllel együtt érvényes.

A képzés 3 félévből áll, levelező tagozaton indul, költségtérítéses formában, a félév során 12-13 szombati napon jelent elfoglaltságot

A képzés felépítése

A képzés felépítése

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege az első tanévben 200.000 Ft/félév.

Jelentkezés módja

A képzésre a Kar által közzétett jelentkezési lapon lehet jelentkezni elektronikus úton a www.eco.u-szeged.hu címen. Felvételi vizsga nincs.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

A Gazdaságtudományi Kar Diplomaosztó Ünnepségére
2019. január 17-én (csütörtökön) az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében
(Szeged, Ady tér 10.) kerül sor.

Friss hírek
2018. december 11.
2018. november 26.
2018. november 13.