Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:
Felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant)
A képzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

A képzés felépítése

Képzési idő

A képzés 4 féléves, mely alatt teljesíteni kell az 1 féléves, 560 órás kötelező szakmai gyakorlatot.

Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra:

  • Egy félév során átlagosan 4-6 kötelező előadást és szemináriumot kell teljesíteni:
    • évfolyam szintű előadások – széleskörű hallgatói kapcsolatokra is lehetőséget adnak
    • szakos előadások – célorientált szakmai ismeretek szerezhetők kisebb csoportban
    • gyakorlati foglalkozások – gyakorlatorientált ismeretek sajátíthatók el kisebb csoportban
  • A számonkérés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik. A félév végén a 6 hetes vizsgaidőszakban pedig az előadások anyagából kell vizsgázni a félév elején kiadott követelményrendszer szerint.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 120 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 90 és további 30 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

Az oklevél kiadásának feltétele

  • Sikeres záróvizsga teljesítése
  • Alapszintű szakmai idegennyelv-tudást igazoló intézményi vizsga

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

Az önköltség összege/félév az első tanévben (önköltséges képzés esetén): 190.000,- Ft

A további tanévekben az önköltség összege legfeljebb az előző tanévben megállapított önköltségnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FF/108-3/2013.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Globális üzleti szolgáltatásokat nyújtó magyarországi irodáink Budapesten és Szegeden működnek. A BP különböző üzleti egységeit támogatjuk pénzügy, számvitel, beszerzés, ügyfélszolgálat és egyéb adminisztratív területen. Most neked is lehetőséged nyílik csatlakozni hozzánk gyakornokként!

Események

Rendezvénynaptár *