Könyvbemutató: Prof. Dr. Voszka Éva Az állami tulajdon pillanatai. Gazdaságtörténeti és tudománytörténeti nézőpontok

2018. november 7-én a SZAB székházban mutatta be új kötetét a Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, Dr. Voszka Éva.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent kötet többek között az elmélettörténet és a gazdaságtörténet érdekességei felől közelíti meg a privatizáció történetét. Mivel a köztulajdon kérdése mind a gazdaságtörténet, mind az elmélettörténet tanulsága szerint szorosan összefügg az államnak a gazdaságban betöltött szerepével, a könyv nemcsak az államosítás és a privatizáció iránt érdeklődőknek ajánlható, hanem azoknak is, akik a gazdaságpolitikai döntések feltételrendszerének hatását, mozgatórugóit és a közgazdasági teóriákhoz fűződő viszonyát szeretnék jobban megismerni.

Bővebb könyvismertetés: https://www.libri.hu/konyv/voszka_eva.az-allami-tulajdon-pillanatai.html

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

SZTE GTK Főépület

A Felsőoktatási Törvény szellemében az SZTE Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: GTK) demonstrátori pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév I. félévére, hogy ezáltal a Kar oktató-nevelő munkájába bevonja és felkészítse hivatásuk magas színvonalú művelésére az arra legalkalmasabb jelölteket.

Események

Rendezvénynaptár *