Könyvbemutató: Prof. Dr. Voszka Éva Az állami tulajdon pillanatai. Gazdaságtörténeti és tudománytörténeti nézőpontok

2018. november 7-én a SZAB székházban mutatta be új kötetét a Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, Dr. Voszka Éva.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent kötet többek között az elmélettörténet és a gazdaságtörténet érdekességei felől közelíti meg a privatizáció történetét. Mivel a köztulajdon kérdése mind a gazdaságtörténet, mind az elmélettörténet tanulsága szerint szorosan összefügg az államnak a gazdaságban betöltött szerepével, a könyv nemcsak az államosítás és a privatizáció iránt érdeklődőknek ajánlható, hanem azoknak is, akik a gazdaságpolitikai döntések feltételrendszerének hatását, mozgatórugóit és a közgazdasági teóriákhoz fűződő viszonyát szeretnék jobban megismerni.

Bővebb könyvismertetés: https://www.libri.hu/konyv/voszka_eva.az-allami-tulajdon-pillanatai.html

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Csoma Róbert sikeresen védte meg 2018. december 6-án Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége címú doktori disszertációját. A Bíráló Bizottság javasolta Csoma Róbert részére a PhD fokozat odaítélését. Témavezető: Prof. Dr. Voszka Éva

Események

Rendezvénynaptár *