ISGEE

Játékos oktatással vállalkozóvá válni? Lehetséges!

ISGEE projektnyitó értekezlet a Szegedi Tudományegyetemen

Új Erasmus+ projekt kezdődött nemzetközi partnerek részvételével a Szegedi Tudományegyetemen 2018. októberében.

Az ISGEE – Implementation of Serious Games in Entrepreneurship Education célja, hogy olyan platformot és megoldásokat hozzanak létre a projekt partnerei, melyek játékos módszerekkel, vagyis gamifikációval segítik az új generációk vállalkozói képességeinek fejlesztését.

Mi a gamifikáció?
A gamifikáció játékelemek használata nem kifejezetten játékkörnyezetben. Az oktatás terén olyan játéktípusok integrálását jelenti, melyek segíthetnek a hallgatóknak a tananyag könnyebb és hatékonyabb elsajátításában.

A projektben résztvevő partnerek célja a gamifikációs technikák feltárása és oktatásba való integrálása. A nemzetközi projekt 6 partner közreműködésével indult, akik három éven keresztül dolgoznak majd e cél megvalósításán.

A Szegedi Tudományegyetem – a projekt vezetője – számára mindig is fontos volt az oktatás-módszertani fejlesztés, ezért állt élére e nemzetközi konzorciumnak. A projektben az egyetem Gazdaságtudományi Karának szakemberei vesznek részt, akik az üzleti és vállalkozási ismeretek digitális környezetben történő átadását valósítják meg.

Az SZTE partnerei között találhatjuk a 11 karral és 16000 hallgatóval rendelkező Temesvári Egyetemet, az Ostravai Műszaki Egyetemet és a barcelonai STUCOM vállalatot, melyek a hallgatók számára nyújtanak online felületeket a hatékonyabb tanulás céljából. Szintén a nemzetközi csapatot színesíti a német Univations cég, mely főképp startupok működését és fiatal hallgatók vállalkozóvá válását segíti, valamint a román SC Expertissa, mely a projekt informatikai háttértámogatását biztosítja.

A partnerek együttműködésének célja egy ingyenesen hozzáférhető online játék („Entrepoly” néven) és ahhoz kapcsolódó oktatási segédanyag kifejlesztése, mely által a fiatalok digitális környezetben tudják elsajátítani a vállalkozói képességeket.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

SZTE GTK Főépület

A Felsőoktatási Törvény szellemében az SZTE Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: GTK) demonstrátori pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév I. félévére, hogy ezáltal a Kar oktató-nevelő munkájába bevonja és felkészítse hivatásuk magas színvonalú művelésére az arra legalkalmasabb jelölteket.

Események

Rendezvénynaptár *