Udvari Beáta habilitációs előadásai

A 2018. március 1-jén délelőtt sikeresen megtartott „A feltörekvő donorok szerepe a nemzetközi fejlesztési együttműködésben” című tantárgyi előadás, és „A nemzetközi fejlesztési együttműködés átalakulása: új szereplők, új típusú támogatások” című tudományos előadás alapján a Bíráló Bizottság mindkét esetben 100%-os minősítéssel javasolta Dr. Udvari Beáta egyetemi adjunktus részére a „habilitált doktor” cím odaítélését.

Udvari Beáta habilitációs előadásaiban a nemzetközi fejlesztések két aspektusát vizsgálta: a feltörekvő donorok és az új típusú támogatások dimenzióit mutatta be tudományos és tantermi előadásaiban. Kutatásának célja, hogy feltérképezze, milyen anomáliák tapasztalhatók a nemzetközi fejlesztési együttműködés átalakulásában, különös tekintettel az arab donorok segélyezési motivációjára és az innovációs segély fogalmára. A tudományos előadás a segélyezés általános motivációjának áttekintése kapcsán (4P elve, politikai berendezkedés, háborúk donorország) az arab donorok segélyezési motivációját mutatta be: a kereskedelem, szegénység, elmaradottság, humán fejlettség, demokrácia minősége, földrajzi és kulturális közelség mutathatók ki az arab segélyezések hátterét irányító tényezőként. A 146 fejlődő ország 2010 és 2015 közötti adatainak feldolgozása kétlépéses Heckit modell alkalmazásával (szelekciós és előrejelző modell) történt. Az arab segélyek nagyságát ezek alapján befolyásolja többek között az arab export, a közös nyelv, a távolság - valamint a korrupció és a politikai berendezkedés. Az új típusú támogatások közül az innovációs segély fogalmának alapos elemzésére került sor az előadás során: a közvetlen (pl. technológiai és kutatási fejlesztések) és közvetett (pl. oktatás) eszközök bemutatásán túl az előadás vállalkozott az egyes szektorok és a kihívások részletes bemutatásra. A kutatás következtetése, hogy ezen a területen átrendeződésnek lehetünk szemtanúi, a technológiai fejlődés iránti igény megfogalmazása pedig új trendeket von maga után.

A téma aktualitásának bizonyítékaként álljon itt néhány adat, kiragadva a tantermi előadásból:

Ön szerint…

 • … a fejlődő országokban élő nők és lányok naponta hány km-t gyalogolnak tiszta ivóvízért?
  5,6 kilométer
 • … mindez hány órát jelent hetente?
  15 óra
 • … naponta hány gyerek hal meg szegénységhez kacsolható tényezők miatt?
  22.000 gyerek
 • … a világ népességének hány százaléka él fejlődő országokban?
  Kb. 80%
 • … a világ népességének hány százaléka él 520 Ft-nak megfelelő összegből naponta?
  Kb. 10%
 • … és 630 forintnak megfelelő napi összegből?
  Kb. 40%

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

2019. április 8-án 5 órakor nyílik a Nem nagyon bírjuk egymást a falakkal című kiállítás szegedi állomása. A helyszín akadálymentes! A kiállítás április 26-ig tekinthető meg.

Események

Rendezvénynaptár *