Urbánné Mező Júlia Veronika PhD védés

Urbánné Mező Júlia Veronika "Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban"

2017.09.20-án az MTA Szegedi Területi Bizottság székházában 11 órai kezdettel Urbánné Mező Júlia Veronika védte meg PhD értekezését. A dolgozat témája „Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban”, témavezetője Dr. Udvari Beáta.

Az elmúlt években, különösen a 2007-2008-as recessziót követően egyre gyakrabban hallhattunk az Európai Unióban az ifjúsági munkanélküliség (15-24 éves korosztályt érintő) kérdéséről. A probléma azonban nem új keletű, a válság inkább csak felerősítette. És ahogyan az Európai Unióban, úgy az Amerikai Egyesült Államokban is kiemelt figyelmet szentelnek annak a jelenségnek, hogy az oktatásból kikerülő fiatalok nehezen – vagy egyáltalán nem – találnak maguknak állást. Sőt a fejlődő országokban is egyre jelentősebb a fiatalok körében a munkanélküliség, így joggal állíthatjuk, hogy globális problémáról van szó.

A fentiek alapján a doktori értekezés célja annak vizsgálata volt, hogy kimutatható-e az Európai Unió országaiban szignifikáns kapcsolat a munkaerőpiaci rugalmasság mértéke és az ifjúsági munkanélküliség nagysága között, valamint, hogy azonosítható-e a munkaerőpiaci rugalmasság egyes dimenzióinak generációspecifikus hatása.

A disszertáció adatai egy ökonómiai vizsgálaton alapulnak, mely a panel regresszió eredményeit használta fel, amely felfogható keresztmetszeti idősorelemzésként. A panel regresszió lehetővé teszi, hogy ugyanazokban az országokban, de különböző időpontokban történhessen meg a vizsgálat. Az elemzés alapsokaságát az Európai Unió 28 tagállama képezi, a vizsgálat időszaka a 2000-2015 közötti 16 év. Az adatok forrása az Eurostat (2017) és az OECD.Stat (2017) adatbázisa volt.

Az értekezésben bemutatott korábbi kutatások és az előadó vizsgálatainak eredményeként elmondható, hogy az ifjúsági munkanélküliség jellemzően az Európai Unió azon országaiban alacsonyabb, ahol nagyobb a bérrugalmasság és munkaidő rugalmasság, vagyis elterjedtebbek az atipikus foglalkoztatási formák. Emellett bár a rugalmas munkaerőpiacok egyes jellemzői eltérően hatnak a fiatalabb és az idősebb korosztály foglalkoztatására, összességében nem mondható el, hogy a nagyobb rugalmasság valamely korosztályt jelentősen kedvezőbb pozícióba hozná a munkaerőpiacon.

Végezetül: az Európai Unió tagállamaiban az ifjúsági munkanélküliség nagysága és a munkaerőpiaci politikákra fordított állami költségvetési kiadások összege között nincs egyértelmű kapcsolat.

Ezúton is szívből gratulálunk Urbánné Mező Júlia Veronikának és további sok sikert kívánunk!
A disszertáció itt olvasható: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=17657

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

A Proko Travel ösztöndíj kapcsán kérdeztük Prónay Szabolcsot, a Proko Travel Kft. munkatársát, karunk oktatóját.