Üzleti Tudományok Intézete szakdolgozat témajavaslatai

A szakdolgozat megírásához (alapszakon és mesterképzésben egyaránt) kérjük, hogy a konzulenssel előzetesen egyeztessen a szakdolgozati témájáról.

Kérjük, hogy a téma- és konzulensválasztás során tartsa szem előtt az alábbiakat:

 • A Szakdolgozat választó űrlap kitöltése és a konzulenssel való aláíratása jelenti a hivatalos konzulens választást.
 • Az itt megjelölt témák iránymutatást szolgálnak, ezeken felül egyéb - a konzulens által elfogadott - témában is lehet szakdolgozatot készíteni.
 • Mielőtt leadná szakdolgozói jelentkezését, kérjük, hogy részletesen olvassa át a kiírt szakdolgozati témákat, valamint előzetesen egyeztessen a témavezetővel a fogadóórában vagy e-mail-ben.
 • Az egyes témavezetők kapacitásai az alábbi táblázatban tekinthetőek meg. A megadott felületen található kapacitások csak az Intézet által nyilvántartásba vett szakdolgozati témaválasztást tükrözik (aláírt és leadott szakdolgozati témaválasztó űrlapok), így előfordulhat, hogy az adott konzulensnél már több hallgató is jelezte szakdolgozói szándékát, viszont még nem került leadásra a szakdolgozati témaválasztó űrlap. Ez esetben az oktató jelezheti a jelentkező szakdolgozó számára, hogy már a kapacitásai beteltek!
TÉMAVEZETŐK 2016/2017 I. félév 2016/2017 II. félév 2017/2018 I. félév 2017/2018 II. félév 2018/2019 I. félév 2018/2019 II. félév
Barakonyi Károly 7 7 7 7 7 7
Béla-Csovcsics Andrea 0 0 0 0 0 5
Farkas Gergely 0 5 4 4 7 7
Garamhegyi Ábel 5 4 5 0 5 5
Hetesi Erzsébet 5 4 7 3 3 6
Huszár Sándor 0 0 0 2 0 5
Imreh Szabolcs 2 0 2 1 5 5
Kazár Klára 0 0 0 6 3 7
Kecse-Nagy Sándor 4 6 6 5 1 7
Kéri Anita 5 3 0 6 5 5
Kincsesné Vajda Beáta 7 4 2 4 6 7
Kovács Péter 3 6 3 4 3 6
Kürtösi Zsófia 1 0 0 0 0 6
Majó-Petri Zoltán 2 0 2 3 3 6
Málovics Éva 0 1 0 0 0 3
Pető Dalma 7 7 3 4 0 7
Prónay Szabolcs 1 0 0 0 0 6
Rekettye Gábor 7 7 7 7 7 7
Révész Balázs 0 0 0 0 2 4
Tarjányi Margit 7 7 7 7 0 7
Vilmányi Márton 0 1 2 2 0 6

A kitöltött szakdolgozat választó űrlapot az Üzleti Tudományok Intézete titkárnőjének kérjük leadni.

Dús Judit
intézeti titkárnő

Molnárné Rómer Melinda
intézeti titkárnő

Baráth Lajos

 1. A kórház, mint bonyolult üzem, és annak gazdálkodási tervezési-rendszere
 2. A kórházi gyógyszergazdálkodás kérdései, kiemelten a tervezésre, Unit-dose rendszerre
 3. Az egészségügy finanszírozási rendszere és annak problémái

Csovcsics Andrea

 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai
 • Az önkéntesek motivációinak vizsgálata és azok marketing vonatkozása
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A nemzetközi marketing sajátosságai
 • Egyéb megbeszélt témák

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

 • A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata (elégedettség definiálása, lojalitás modellezése, mérése, empirikus vizsgálat egy adott cég, vagy termék/szolgáltatás kapcsán)
 • A közüzemi szolgáltatók (ára, gáz, víz stb.) marketing tevékenységének sajátosságai
 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései (a fogyasztás új funkciói, megkülönböztető szerepe, a márkák szerepe a megkülönböztetésben)
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A válság hatása a fogyasztói és a B2B lojalitásra
 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai

Huszár Sándor

 • Egészségtudatos táplálkozás vizsgálata fogyasztói piacon
 • Véradással kapcsolatos attitűdök vizsgálata lakosság körében
 • Vásárlási szándék vizsgálata választott termékkör esetén
 • Ügyfél elégedettség, lojalitás és ügyfél-orientáció mérése szervezeti piacon
 • Új technológiák piacra vezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdök vizsgálata
 • Borválasztással kapcsolatos fogyasztói döntések vizsgálata
 • Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata esküvői szolgáltatások piacán

Dr. Imreh Szabolcs

Menedzsment

 • Szervezetek általános irányítása (tetszőleges témában a négy menedzsment alaptevékenységtől a stratégia alkotásig) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására
 • Szervezetek fejlődése és növekedése (növekedési motivációktól a fejlődési lehetőségekig, a kitüntetett pontok bemutatásával.) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására

Vállalkozásfejlesztés

 • Vállalkozásfejlesztési beavatkozások bemutatása és értékelése. Javaslat: legjobb gyakorlatok feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Hálózatosodás ösztönzése mint egy speciális vállalkozásfejlesztési beavatkozás. Javaslat: legjobb gyakorlat feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Donorfinanszírozott és uniós társfinanszírozású fejlesztések szerepe a vállalkozásfejlesztésben, különös tekintettel a projektek generálására és megvalósítására. Javaslat: egy típus értékelő elemzése konkrét esetpéldákkal alátámasztva

Dr. Juhász Zoltán

 1. A betegelégedettség felmérése a sürgősségi betegellátásban
 2. A betegelégedettség jellemzői magán-egészségügyi szolgáltatóknál
 3. Organikus élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói szokások és attitűd egyetemi hallgatóknál
 4. A szolgáltatásmarketing szerepe a tárgyi környezet kialakításában a jövő egészségügyében
 5. Magán-egészségügyi szolgáltatók online marketing tevékenységének elemzése
 6. Állami egészségügyi intézmények online marketing tevékenységének elemzése

Kazár Klára

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a piackutatásban
 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a fogyasztói-magatartás kutatásában
 • A fiatalok fogyasztásának, fogyasztói magatartásának vizsgálata
 • Márkaközösségek vizsgálata
 • Zenei fesztiválok fogyasztásának vizsgálata
 • Egyéb megbeszélt téma

Kéri Anita

A magyar felsőoktatás sajátosságai
Felsőoktatási marketing elemzése
Hallgatói motivációk és elvárások a felsőoktatási intézményválasztás szemszögéből
Felsőoktatási nemzetköziesedés és a külföldi cserehallgatók vizsgálata
A nonbusiness és nonprofit marketing sajátosságai

Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta

 • Az orvos-beteg kapcsolat gazdasági vetületeinek vizsgálata
 • (Laikus) befektetők kockázatészlelése
 • Kockázatkommunikáció (esettanulmány)
 • Egyéb, megbeszélt téma

Dr. Kovács Péter

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazhatósága a gazdasági elemzésekben
 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazhatósága üzleti elemzésekben
 • Statisztikai modellek, vizsgálatok a társadalomstatisztikában (pld: oktatás, egészségügy, jövedelmek, szegénység, stb.)
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Kürtösi Zsófia

Emberi erőforrás menedzsment

 • Emberi erőforrás menedzsment témakörök
 • Munkaerőpiaccal kapcsolatos témakörök
 • Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon - hogyan ítélik meg munkaerő-piaci kilátásaikat a fiatalok, mit tesznek a sikeres elhelyezkedésért, mik az elképzeléseik a jövőről, mennyire vannak tisztában a munkáltatók elvárásaival. Mik a munkáltatók elvárásai a pályakezdőkkel kapcsolatban stb.
 • A munka és a magánélet egyensúlya - hogyan ítélik meg a munkavállalók saját helyzetüket ebben a tekintetben, hogyan illeszkednek a work-life balance politikák a CSR (corporate social responsibility) irányelvekbe, tesznek-e és ha igen, mit ezen a téren a szervezetek hazánkban

Szervezetszociológia

 • A munkaszervezet emberi oldala: nők és férfiak a posztmodern szervezetben
 • Munkahelyi kapcsolathálózatok

Dr. Majó-Petri Zoltán

 • "Információs társadalom gazdasága": iparágak, szektorok fejlődése és az internet szerepe. Átalakuló vállalati gazdaságtan: hierarchiák és hálózatok. Információs stratégiák, információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai: MITS, eEurope programok. A téma feldolgozása kapcsán javasolt webes összehasonlító kutatások lebonyolítása.
 • "Információ menedzsment": szervezetek információs rendszerei, az adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje. Információs rendszerek: tranzakciós rendszerek, vállalatirányítás, vezetői információs rendszerek (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs rendszerének/rendszereinek elemzését elvégezni.
 • "Szervezetek és az e-business": dotcom és virtulális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek: B2B, B2C, C2C. Elektronikus kormányzat, eMagyarország. A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy működőd e-business megoldás/probléma elemző bemutatása.
 • "Wikinómia - "közösségi ökonómia": collaborativ filtering - közösségi szűrés, új típusú munkavégzés, innovatív megoldások. A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése. A téma feldolgozása kapcsán javasolt a virtuális közösségek elemző bemutatása.

Dr. Málovics Éva

 • Szervezeti kultúra és vezetés
 • Szervezeti kommunikáció és konfliktusok
 • Motiváció és vezetés
 • A csapatépítés szerepe, lehetőségei és korlátai.
 • A japán vezetési felfogás sajátosságai
 • Az orvos-beteg kommunikáció sajátosságai
 • Kompetenciák a szervezetben
 • Szervezeti kultúra és innováció
 • A szegénység/munkanélküliség gazdaságpszichológiai tényezői
 • A családi vállalkozások sajátosságai, előnyei hátrányai
 • A pénzügyi kultúra a „svájci frank hitelek” problémáinak tükrében

Dr. Prónay Szabolcs

 • Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi státusz kapcsolata
 • Szimbolikus fogyasztás: A márkák imázsának szerepe a fogyasztói döntéshozatalban, a márkaszemélyiség és az énkép közötti kapcsolat, a márkák szimbolikus tartalmának ábrázolása, alakítása
 • Az elégedettség és a lojalitás kapcsolata, lojalitás vizsgálatok
 • A fogyasztás társadalmi szerepe: divatmarketing és státuszfogyasztás
 • A fiatalok online és közösségi média aktivitásának vizsgálata
 • A fiatal egyetemisták zenei fogyasztásának vizsgálata

Dr. Révész Balázs

 • Kapcsolati marketing és CRM a B2B piacon: a szervezetek közötti marketing kapcsolatok fejlődése, alakulása
 • Kapcsolati marketing és CRM a B2C piacon: az ügyfelek partnerként kezelésének jelensége a vállalati gyakorlatban
 • Ügyfélkapcsolat menedzsment - technológia vagy orientáció?
 • Reklámhatékonyság
 • Online marketing – online ajánlórendszerek, collaborative filtering
 • Felsőoktatási intézmények marketingje

Dr. Sallai Miklós

 • Az emberi (humán) erőforrás menedzsment főbb funkciói és az egyes funkciók egymásra épülése, illetve kapcsolódása egy adott szervezetben. -konkretizálás: pl.:Egy foglalkozás professzionalizálódásának lehetőségei, eddigi eredményei; a professzionalizálódás akadályai. Ezen belül például: A szakma belső minőség-biztosítási rendszerének (kamara, etikai bizottság stb.) működése. Egy szakma hivatás-kultúrája (például az eskü szövege alapján) és gyakorlati működése.
 • Vállalati stratégia és a humán erőforrás stratégia kapcsolata egy adott szervezetben. Az emberi tőkébe való beruházás sajátosságai Magyarországon. A humán tőke minőségének szerepe a foglalkoztatásban. A humán tőke értékelési módszerei egy adott szervezetben.
 • Ösztönzési rendszerek: Motivációs rendszerek állami vállalatainknál. Motivációs rendszerek magyarországi vegyes vállalatoknál. Motivációs légkör vizsgálata Kompenzációs rendszer egy adott szervezetben. A teljesítmény-motiváció (bérek, keresetek, nem pénzbeli juttatások) és feltételei. Hatalom - motiváció. Társulás - motiváció. Kompenzációs elemek. Kompenzációs rendszer egy adott szervezetben. A teljesítmény-értékelés, megfelelés- és kompetencia-vizsgálat módszerei, elmélete és gyakorlata. Teljesítményértékelési rendszerek elterjedése és eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban. Teljesítménymenedzsment
 • Személyzetfejlesztés: A képzés, mint a humántőkébe történő beruházás, képzések, képzési rendszerek vegyes vállalatoknál. A képzés eredményességének meghatározó tényezői. A felnőttképzés a változó szervezetekben (vállalat, kulturális intézmény), belső és külső képzés. A munkaerő-fejlesztés eszközrendszerének alkalmazása egy adott szervezetben. PL.: Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban
 • Humán kontrolling. Balanced scorecard és benchmarking a stratégiai emberierőforrás-gazdálkodásban. Teljesítményprizma.
 • Szervezetfejlesztés, változásmenedzselés a vállalatok működésében. P.:A bürokratikus szervezés lehetőségei és korlátai egy adott vállalat/cég munkájában. Például: A teljesítményelv és a teljesítés bürokratikus (előre meghatározható és szabványosítható) kritériumai; konfliktusok a kreativitást igénylő teljesítmény és a szabványszerű feladatok teljesítésének értékelése között egy konkrét cég esetében. Az automatizáció lehetőségei egy munkakör területén és a dolgozók küzdelme az automatizálással szemben.
 • Vezetési stílusok, Vezetői hatékonyság - a szervezetek sikeressége, egy kiválasztott szervezet elemzése
 • Új kihívások az üzleti életben, gazdasági átalakulások hatásai, a növekedés lehetőségei és korlátai, a tudásmenedzselés szervezeti háttere
 • Komplex elemzési lehetőségek: valamely vállalat eredményességének, hatékonyságának elemzése. Pl. Termékfejlesztés menedzseri szemszögből.
 • Vállalatelméletek és a gyakorlat
 • Vállalatok tervezése, szervezése, menedzselése. Az üzleti vállalkozások növekedése.
 • Az üzleti világ átalakulása, XXI. századi kihívások

Tamasits Dóra

 • Szimbolikus fogyasztás/fogyasztói magatartás vizsgálata egy konkrét termékkategória/márka esetében
 • A fogyasztó-márka közötti kapcsolat vizsgálata (pl.: a márkaelköteleződés mozgatórugóinak feltárása)
 • A márkaválasztás pszichológiai háttere
 • Egyéb megbeszélt témák a fogyasztói magatartás témakörében

Tarjányi Margit

 • Szervezetek fejlődése életciklus elméletek tükrében
 • Különböző szervezeti struktúrák menedzsment kérdései
 • Szervezet irányítás kérdései, vizsgálata
 • Horizontális és vertikális integráció lehetőségei, gazdasági szerepe a vállalatok működésében
 • Vállalati értékalkotó folyamatok és értékláncok vizsgálata
 • Vállalati folyamatok javításának, újjáalakításának projektjei (BPR, Benchmarking)
 • Vállalati információs rendszerek működtetése
 • Üzleti modellek alkalmazása
 • Szervezetek közötti együttműködések vizsgálata
 • Egyéb vállalati működéshez és irányításhoz kapcsolódó téma

Dr. Vilmányi Márton

 • Szervezeti kompetenciák mérése és értékelése a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Kínálat oldali stratégiák jelentkezésének okai, szervezeti képességek jellege, forrása, jellemzői, felépítése, statikus vs. dinamikus képességek vizsgálata, szervezeti képességek feltárásának módszerei, összefüggései.
 • Üzleti (B2B) kapcsolatok értékelése: szervezetközi együttműködések sikeressége, teljesítménye, minősége. E kontextusban az együttműködések szorosságának, az együttműködések egymásra gyakorolt hatásának, és a szervezetközi hálózatnak a szerepe.
 • Kapcsolati kompetencia értelmezése és mérése szervezetközi együttműködések során: kapcsolat-specifikus feladatok, hálózat-specifikus feladatok, szervezeti és egyéni képességek a szervezetközi együttműködések sikerességének tükrében.
 • Egyetemi - vállalati együttműködések a kapcsolatmenedzsment nézőpontjából: egyetemi - vállalati együttműködések értelmezései, tulajdonságai; egyetemi-vállalati kooperációk; egyetemi-vállalati vertikális együttműködések; a kapcsolatmenedzsment specialitásai egyetemi-vállalati relációban

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

SZTE GTK Főépület

A Felsőoktatási Törvény szellemében az SZTE Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: GTK) demonstrátori pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév I. félévére, hogy ezáltal a Kar oktató-nevelő munkájába bevonja és felkészítse hivatásuk magas színvonalú művelésére az arra legalkalmasabb jelölteket.

Események

Rendezvénynaptár *