Faculty  --  Staff

Prof. Dr. Beáta Farkas - CV

Name: Prof. Dr. Beáta Farkas Year of birth: 1959
Qualifications:
 • lawyer, József Attila University, Szeged ; 1982
 • economist (MSc), Karl Marx University of Economic Sciences, Budapest; 1986
Academic degree / Academic title, membership:
 • PhD (economics) 1990
 • habilitation, 2014
Academic fellowships:
2000 – 2003
Széchenyi professorship
Teaching experience:
 • History of Economic Thought
 • Business Ethics
 • Comparative Economics
 • Cohesion policy of the European Union
 • International Political Economy
 • Trends and Regions in Global Economy

Number of years spent in education: 34 years

Work experience and achievements:
1982 –
university lecturer (József Attila University and since 2000 University of Szeged (successsor institute) )
1992 – 1996
Vice Dean (Faculty of Law)
1996 – 1999
Head of Economic Institute (Faculty of Law)
1999 – 2005
Founding Dean (Faculty of Economics and Business Administration)
1999 – 2005
Member of the University Council
2007 –
Head of Institute (Institute of Finance and International Economic Relations)
2015 –
chairperson (Committee on Habilitation in Economics)
Professional, scientific work in connection with the subjects taught:
 1. 5 most significant publications of the past 5 years
  • Farkas Beáta: Models of Capitalism in the European Union: Post-crisis Perspectives. London: Palgrave Macmillan, 2016. 541 p.
  • Farkas Beáta: The Crisis as a Turning Point in the European Convergence Model. In: Farkas Beáta (szerk.) The Aftermath of the Global Crisis in the European Union. 280 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. pp. 134-151.
  • Farkas Beáta: Weakening cohesion as a security challenge for the European Union. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE 11:(5) pp. 65-80. (2013)
  • Farkas Beáta: A világgazdasági válság hatása az Európai Unió régi és új kohéziós tagállamaiban/The Impact of the Global Economic Crisis in the Old and New Cohesion Member States of the European Union. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 57:(1) pp. 52-68. (2012)
  • Farkas Beáta: A közép-kelet-európai piacgazdaságok fejlődési lehetőségei az Európai Unióban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 58:(5) pp. 412-429. (2011)
 2. 5 most important scientific publications of the scientific life’s work
  • Farkas Beáta: Lisszaboni reformprogram - ábránd és valóság. In: Farkas Beáta (szerk.) A lisszaboni folyamat és Magyarország. 267 p. Szeged: JATEPress, 2007. pp. 47-68.
  • Farkas Beáta: Joseph E. Stiglitz. In: Bekker Zsuzsa (szerk.) Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004. 927 p. Budapest: KJK-KERSZÖV, 2005. pp. 803-814.
  • Farkas Beáta, Várnay Ernő: Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába. Szeged: JATEPress, 1997. 145 p.
  • Farkas B: The Central and Eastern European model of capitalism. POST-COMMUNIST ECONOMIES 23:(1) pp. 15-34. (2011)
  • Farkas Beáta: Economic Ethics and Social Market Economy. In: Peter Koslowski (szerk.) Business Ethics in Eastern and Central Europe: Studies in Economic Ethics and Philosophy. Berlin; Heidelberg; New York: Springer Verlag, 1997. pp. 42-59. (ISBN:3-540-63367-7)
Professional/scientific public activity, international collaborations, honours:

Memberships:

 • Member of the Committee on Economics of the Szeged Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences, 1991
 • President of the Committee in Economics of the Szeged Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences, 2000
 • Elected Member of the Committee on Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Member of the Editorial Committee of Közgazdasági Szemle (Economic Review), 2003
 • Vice President of the Committee on Economics of the Hungarian Academy of Sciences, 2014

Recognitions:

2011
Gold Cross of Merit of the Republic of Hungary

Calendar

Event Calendar *