Faculty  --  Staff

Prof. Dr. Beáta Farkas - CV

Name: Prof. Dr. Beáta Farkas Year of birth: 1959
Qualifications:
 • lawyer, József Attila University, Szeged ; 1982
 • economist (MSc), Karl Marx University of Economic Sciences, Budapest; 1986
Academic degree / Academic title, membership:
 • PhD (economics) 1990
 • habilitation, 2014
Academic fellowships:
2000 – 2003
Széchenyi professorship
Teaching experience:
 • History of Economic Thought
 • Business Ethics
 • Comparative Economics
 • Cohesion policy of the European Union
 • International Political Economy
 • Trends and Regions in Global Economy

Number of years spent in education: 34 years

Work experience and achievements:
1982 –
university lecturer (József Attila University and since 2000 University of Szeged (successsor institute) )
1992 – 1996
Vice Dean (Faculty of Law)
1996 – 1999
Head of Economic Institute (Faculty of Law)
1999 – 2005
Founding Dean (Faculty of Economics and Business Administration)
1999 – 2005
Member of the University Council
2007 –
Head of Institute (Institute of Finance and International Economic Relations)
2015 –
chairperson (Committee on Habilitation in Economics)
Professional, scientific work in connection with the subjects taught:
 1. 5 most significant publications of the past 5 years
  • Farkas Beáta: Models of Capitalism in the European Union: Post-crisis Perspectives. London: Palgrave Macmillan, 2016. 541 p.
  • Farkas Beáta: The Crisis as a Turning Point in the European Convergence Model. In: Farkas Beáta (szerk.) The Aftermath of the Global Crisis in the European Union. 280 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. pp. 134-151.
  • Farkas Beáta: Weakening cohesion as a security challenge for the European Union. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE 11:(5) pp. 65-80. (2013)
  • Farkas Beáta: A világgazdasági válság hatása az Európai Unió régi és új kohéziós tagállamaiban/The Impact of the Global Economic Crisis in the Old and New Cohesion Member States of the European Union. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 57:(1) pp. 52-68. (2012)
  • Farkas Beáta: A közép-kelet-európai piacgazdaságok fejlődési lehetőségei az Európai Unióban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 58:(5) pp. 412-429. (2011)
 2. 5 most important scientific publications of the scientific life’s work
  • Farkas Beáta: Lisszaboni reformprogram - ábránd és valóság. In: Farkas Beáta (szerk.) A lisszaboni folyamat és Magyarország. 267 p. Szeged: JATEPress, 2007. pp. 47-68.
  • Farkas Beáta: Joseph E. Stiglitz. In: Bekker Zsuzsa (szerk.) Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004. 927 p. Budapest: KJK-KERSZÖV, 2005. pp. 803-814.
  • Farkas Beáta, Várnay Ernő: Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába. Szeged: JATEPress, 1997. 145 p.
  • Farkas B: The Central and Eastern European model of capitalism. POST-COMMUNIST ECONOMIES 23:(1) pp. 15-34. (2011)
  • Farkas Beáta: Economic Ethics and Social Market Economy. In: Peter Koslowski (szerk.) Business Ethics in Eastern and Central Europe: Studies in Economic Ethics and Philosophy. Berlin; Heidelberg; New York: Springer Verlag, 1997. pp. 42-59. (ISBN:3-540-63367-7)
Professional/scientific public activity, international collaborations, honours:

Memberships:

 • Member of the Committee on Economics of the Szeged Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences, 1991
 • President of the Committee in Economics of the Szeged Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences, 2000
 • Elected Member of the Committee on Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Member of the Editorial Committee of Közgazdasági Szemle (Economic Review), 2003
 • Vice President of the Committee on Economics of the Hungarian Academy of Sciences, 2014

Recognitions:

2011
Gold Cross of Merit of the Republic of Hungary

Latest news

Latest news RSS

The Students’ Union of the Faculty of Economics and Business Administration has proposed the creation of the Professor of the Year Award.

Calendar

Event Calendar *